Cito-toets oefenen in groep 4

Alles over de Cito-toets in groep 4

Cito-toets groep 4


De kinderen van groep 4 doen twee keer per jaar een Cito-toets. In januari is de eerste Cito-toets, de toets Cito M4. De tweede toets vindt plaats in mei of juni en heet E4. Wat is nu nuttig om als ouder of opvoeder te weten over deze toets. Aan de hand van dit artikel leggen we alles uit over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Ook of het handig is om deze te oefenen. Zodoende bent u straks volledig op de hoogte.

Welke toetsen worden afgenomen?

Om direct te beginnen zijn het deze Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen ondergaan een toets over alle onderdelen die behandeld is in groep 4. Onder meer: rekenen met getallen tot en met 1, klokkijken, vermenigvuldigen en delen. Wat spelling betreft gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getoetst aan de hand van de woorden die alle kinderen in groep 4 moeten begrijpen. Begrijpend lezen gaat over de wijze waarop leerlingen teksten tot zich nemen. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 langs en moeten worden beheerst.

Belang van de toetsen in groep 4

Met welke bedoeling neemt de basisschool deze toetsen bij leerlingen af? Wat is er zo belangrijk aan de scores van leerlingen? De school heeft als taak om de doorgaande lijn van kinderen vast te leggen. Door ieder jaar twee keer een Cito-toets te doen is die lijn goed te volgen. De leerkrachten van groep 4 kunnen zo zien of leerlingen en groepen genoeg en naar verwachting ontwikkelen. Is dat niet het geval, kan een plan worden gemaakt om het kind verder te helpen. Tot slot zijn de Cito-scores van belang voor de uitstroom na het basisonderwijs naar het vo. Scores van de Cito’s zijn daarbij leidend.

Voorbereiding op de toetsen (hoe zinvol is oefenen?)

Normaal gesproken is het zo dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op de Cito-toetsen die in januari en mei worden afgenomen. De inhoud komt dan ook dagelijks terug. Het is dus aannemelijk dat kinderen automatisch worden voorbereid op de toetsen. Helaas is dit niet helemaal het geval, want de Cito M4 en E4 verschillen van de normale toetsen uit de methode. Niet alleen de inhoud is soms verder, ook de opzet is anders dan kinderen gewend zijn. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 aan bod komt. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om leerlingen uitgebreid voor te bereiden op de Cito-toetsen van groep 4.

De beste oefenboeken voor groep 4 worden uitgegeven door Educazione

Cito thuis oefenen?

De uitgeverij Educazione heeft maar liefst drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 voorbereidt op de toetsen van E4. Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en betreft een bundeling van beide boeken. Met ruim 33 oefeningen per deel bieden deze oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 met uw kind te oefenen. Op het gebied van rekenen en taal komt alles ruimschoots aan bod. De oefenboeken van Educazione worden door ouders en opvoeders vaak ingezet om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn als ebook of echt boek te bestellen. Bezoek voor meer informatie de volgende pagina: Educazione’s oefenboeken.

Conclusie

In groep vier van de basisschool worden er twee toetsen afgenomen: de Cito-toets M4 (januari) en E4 (mei). De toetsen gaan in op alle vakgebieden en zijn belangrijk omdat ze de doorgaande lijn in kaart brengen. De leerkrachten gebruiken deze uitslagen om plannen te maken om kinderen verder te begeleiden. Omdat deze scores van belang zijn besluiten veel ouders en opvoeders om hun kinderen thuis extra voor te bereiden op deze momenten. De oefenboeken van educatieve uitgeverij Educazione kunnen daarbij goed van pas komen. In de boeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden kinderen zeer goed klaargestoomd voor de toetsen van het 4e jaar op de basisschool.


Cito-toets oefenen in groep 4?

Er is altijd veel discussie over de Cito-toets in groep 4. Moet je die nu wel of niet willen oefenen? Deze website biedt antwoorden.